At tælle ind til musikken

At tælle ind til musikken er en vigtig del af den fælles musikudøvelse. Men hvordan tæller man korrekt ind i musikken? Hvad skal man være opmærksom på ved indtællingen? Og hvad er bibringer indtællingen overhovedet til musikken?

1,2,3,4 eller endda 5 og 6? - Tips og tricks til at tælle ind.

Ved sport tælles der ofte til 3 for at starte. I musik er det anderledes. Men når du først har forstået, hvordan det gøres, er det også meget let.

Hvordan tæller jeg rigtigt ind i musikken?

For at kunne tælle rigtigt ind i et musikstykke skal du kende stykkets taktart. Taktarten angiver, hvor mange slag der er i en takt, og hvilken type nodeværdi der ligger på hvert slag. Taktarten finder du i begyndelsen af hvert musikstykke, her for eksempel en tofjerdedelstakt

Der findes mange forskellige taktarter. Her vil vi fokusere på de fire mest almindelige taktarter og forklare, hvordan man tæller rigtigt ind i dem.

Firefjerdedelstakt (4/4-takt)

Firefjerdedelstakten er den mest almindelige taktart og har fire slag. Hvert slag svarer til en fjerdedelsnode, og det første slag bliver betonet, mens de andre tre slag er svagere. Når du spiller eller synger et stykke i firefjerdedelstakt, tæller du 1, 2, 3, 4. Betoningen på det første slag hjælper dig med at holde rytmen.

Trefjerdedelstakt (3/4-takt)

Trefjerdedelstakten har tre slag, og hvert slag svarer til en fjerdedelsnode. Her bliver det første slag også betonet, mens de andre to slag er svagere. Når du tæller ind i trefjerdedelstakt, tæller du 1, 2, 3.

Tofjerdedelstakt (2/4-takt)

Tofjerdedelstakten har kun to slag, og hvert slag svarer til en fjerdedelsnode. Når du tæller ind i tofjerdedelstakt, tæller du 1, 2. Betoningen ligger på det første slag, og rytmen er ofte hurtig.

Seksottendedelstakt (6/8-takt)

Endelig har vi seksottendedelstakten, der består af seks slag. Hvert slag svarer til en ottendedelsnode. Når du spiller eller synger et stykke i seksottendedelstakt, tæller du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betoningen ligger på det første og fjerde slag.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved indtællingen?

Når du har forstået teorien bag indtælling, er du nået et vigtigt skridt på vejen. Og hvis du vil tælle hele din klasse ind i et musikstykke, kan følgende tips og teknikker hjælpe dig:

Bevægelse

Du kan tydeliggøre musikkens grundslag ved, ud over at tælle, at bruge bevægelser, . For eksempel kan du klappe med eller vise slagene i luften ved at bevæge hånden eller pegefingeren op og ned ved hvert slag. Dette hjælper børnene med ikke kun at høre rytmen, men også at opfatte den visuelt.

Det rigtige tempo

For at børnene kan spille eller synge i det rigtige tempo, er det vigtigt også at tælle dem ind i det rigtige tempo. Forestil dig musikstykket eller sangen stille i dit hoved og tæl takten til melodien i dit hoved. På den måde får du en fornemmelse af, hvor hurtigt eller langsomt stykket skal være, og du kan tilpasse indtællingen derefter.

Eleverne tæller ind

Du kan også overlade opgaven med indtælling til dine elever. Lad dem tælle hinanden ind i musikken for at forbedre deres færdigheder og forståelse af taktarten.

Hvad er fordelene ved at tælle ind i musik?

Indtælling i musikken hjælper eleverne med at forstå, hvornår musikstykket begynder. Dette bidrager til, at alle børn starter samtidig ved fælles musikudøvelse.

Nu er du klar til at mestre indtælling!

Dit nyerhvervede kendskab til indtælling kan anvendes i alle undervisningsforløb ved fælles musikudøvelse.

Morgenstemning

Edvard Grieg

Eine kleine Nachtmusik

Wolfgang Amadeus Mozart

Strygeinstrumenterne

med Arcangelo Corelli

Morgenstemning

Edvard Grieg

Eine kleine Nachtmusik

Wolfgang Amadeus Mozart

Strygeinstrumenterne

med Arcangelo Corelli