Lektionsoversigten i brug

Skab mere struktur i musikundervisningen? Prøv det! Med lektionsoversigten fra Fortissimo kan du skabe en vellykket musiktime.

Struktur i musiktimen

I hver Fortissimo-lærervejledning finder du lektionsovesigtskort, der hjælper dig og din klasse med nemt at følge musiklektionens forløb. Hver undervisningsforløb består af flere lektioner, og for hver lektion har du en oversigtsside. Denne oversigtsside giver dig en god, kort og præcis vejledning til lektionens aktiviteter. Der er numre, arbejdsformer og musikformer.

Lektionsoversigtskorene kan du hænge op på tavlen i begyndelsen af hver lektion, så din klasse også ved, hvad I skal lave hvornår. Hvordan det præcist kan se ud, kan du se her:

Lektionsforløbet kan nemt præsenteres af dig i begyndelsen af musiktimen. Pilene bevæger sig fra toppen og nedad og viser hvilken undervisningsfase, I befinder jer i. Det bedste ved dette er, at både du og børnene altid ved, hvad I allerede har opnået i lektionen, og hvad der stadig mangler at blive gjort. For at tydeliggøre målet for den pågældende lektion kan du hænge flagets symbol med lektionens mål fra forløbsoversigten over lektionsoversigten.

Lektionsoversigtskorene kan du hænge op på tavlen i begyndelsen af hver lektion, så din klasse også ved, hvad I skal lave hvornår. Hvordan det præcist kan se ud, kan du se her:

Lektionsforløbet kan nemt præsenteres af dig i begyndelsen af musiktimen. Pilene bevæger sig fra toppen og nedad og viser hvilken undervisningsfase, I befinder jer i. Det bedste ved dette er, at både du og børnene altid ved, hvad I allerede har opnået i lektionen, og hvad der stadig mangler at blive gjort. For at tydeliggøre målet for den pågældende lektion kan du hænge flagets symbol med lektionens mål fra forløbsoversigten over lektionsoversigten.

Mere information til hvordan du bruger forløbsoversigten finder du her: