Operahusenes fremtid

Den europæiske hymne stammer fra en af verdens største komponister – Ludwig van Beethoven. Den er symbolet på den europæiske højkultur. Men hvordan ser det ud i den europæiske kultur- og teaterlandskab? Hvem går egentlig i operaen, til koncerter eller i teatret? Og hvad betyder internettet for hele branchen?

Klassisk musik som udtryk for europæiske værdier

Melodien til Den Europæiske Unions hymne stammer fra Ludwig van Beethovens Niende Symfoni, som igen er baseret på en tekst af Friedrich Schiller. Både Schiller og Beethoven udtrykte deres vision om, at alle mennesker skulle blive til et broderskab, en vision som også danner grundlaget for oprettelsen af Den Europæiske Union. "Ode til glæden" udtrykker de europæiske værdier frihed, fred og solidaritet gennem musikkens universelle sprog. I Lissabontraktaten nævnes beskyttelse og udvikling af den europæiske kulturarv som et af Unionens fælles mål.

Den Niende Symfoni står som et symbol på den europæiske højkultur, en højkultur der i stigende grad er truet af udryddelse. Når man kaster et blik på Europas kultur- og teaterlandskab, tegner der sig et skræmmende billede:

Hvor står Europas kultur- og teaterlandskab i dag?

Studie i Tyskland (2018):

En repræsentativ undersøgelse fra Tyskland viser, at kun 33 %, altså en tredjedel af befolkningen, er interesseret i traditionelle kulturtilbud. Blandt disse er der mange kvinder (41 % mod 21 % hos mænd), ældre og højtuddannede (45 % mod 26 %) samt byboere. Kun få er hyppige teatergængere, og mere end halvdelen er ikke-besøgende. Kun 10 % har besøgt et teater mindst fire gange i de sidste 12 måneder. 31 % gik lejlighedsvis i teatret (en til tre gange) og 59 % slet ikke.

Undersøgelsen konkluderer derfor, at by- og statsteatre, ud over at producere kunst, især bør sikre bred deltagelse. Flertallet mener, at by- og statsteatre ikke kun skal vise kunst, men også påtage sig sociale og samfundsmæssige opgaver. Når det kommer til forventninger til teatret, var forventningerne til programplanlægning først og fremmest: programmer for børn og unge (89 %).

Studie blandt europæiske teatre (2015):

Undersøgelsen "Audiences for European Theaters – Study of the status quo of audience development and audience research in the European Convention" tegner et lignende billede. Undersøgelsen er baseret på standardiserede oplysninger fra 24 teatre i 17 forskellige europæiske lande og har opnået flere vigtige resultater:

Hvad angår publikum, tiltrækker store huse med flere genrer typisk et større publikum, da de forskellige genrer dækker en større del af publikums smag. Mindre teatre har det betydeligt sværere, ikke mindst på grund af færre økonomiske ressourcer.

Undersøgelsen fremhæver også en anden vigtig pointe: Der er en markant forskel mellem forholdet besøgende pr. 1000 indbyggere i bymidten og forholdet besøgende pr. 1000 indbyggere i en radius på 80 km (gennemsnitligt 583 mod 108). Det vil sige: Bor en person eller et barn på landet, er sandsynligheden for et teaterbesøg 81% lavere.

Situationen i de europæiske lande blandt Fortissimo-partnerne

Vi har også gennemgået de foreliggende statistiske data fra de europæiske lande, der deltager i Fortissimo-projektet. Analysen bekræfter den ovenfor beskrevne kulturelle adfærd og især respondenternes præferencer for opera og teater. Vi har konstateret følgende fællestræk:

  • Blandt børn og unge er der de højeste andele af tilskuere til teater og klassiske (skole)koncerter.
  • Teater og opera besøges generelt af unge mennesker, især kvinder, og generelt er de, der besøger dem, ikke hyppige besøgende.
  • Der er større deltagelse i storbyerne, mens den er lav i de små byer eller landsbyer.
  • De primære årsager til ikke at besøge disse steder er mangel på tid og interesse, omkostningerne samt det begrænsede kulturelle udbud på bopælen.
Ændrede Betingelser

Derudover viste vores undersøgelse, at fjernsyn, smartphones og pc'er/laptops findes i næsten alle europæiske husstande. Børn bruger smartphones næsten hver dag og går typisk på internettet via smartphones, laptops eller tablets. 7 ud af 10 husstande i Europa har internetadgang, og antallet af husstande med internetadgang er steget markant gennem årene.

Mænd og kvinder bruger internettet lige meget, og yngre mennesker har en tendens til at bruge internettet mere end ældre mennesker. Onlinebrug stiger med alderen, mens den falder markant hos de ældre generationer. Alle bruger internettet hovedsageligt til kommunikation eller personlige formål. Unge mennesker bruger internettet til at se indhold på videodelingsplatforme og til messaging-tjenester.

Sikring af fremtidens publikum

Og det er præcis her, Fortissimo kommer ind i billedet. For at imødegå de faldende seertal, støtte publikumsudviklingen for europæiske professionelle orkestre og operahuse, fremme social og interkulturel åbenhed samt følge trenden med brug af digitale enheder, præsenterer Fortissimo klassisk musik på en anden, mere velkendt, digital måde: med en app, online tilgængelige undervisningsserier og et digitalt musikhus med VR-oplevelser.

Vil du vide mere om projektet Fortissimo?